Pressmedelanden och medieträffar

Yle: Seinäjoki försöker utrota skolmobbning på ett nytt sätt. En så kallad mobbningsblinkare testas på gården till Törnäva grundskola.

Se nyhetsvideon på denna länk

Pressmeddelande 27.5.2021: Effekt och resultat av Välkky trygghetsstolpe för eliminering av mobbning på skolgården

Med teknologins hjälp mot mobbning
Ingen får utsättas för mobbning på skolgården, och inte någon annanstans heller. Varenda skolelev har rätt till en trygg skolmiljö. På skolgården är det rastvakternas uppgift att se till att barnen kan leka i trygghet. Men eleverna har själva en viktig roll i att se till att rasten är en trevlig stund för alla.

Ladda ner Välkky pressmeddelande 27.5.2021 SE

Fjorton lärare och 142 elever besvarade enkäten och professor i ekonomisk sociologi vid Åbo universitet har analyserat resultaten av frågeundersökningen

Ladda ner Analysis av frågeundersökningen Åbo universitet 15042021 SE