Karvi 24.8.2022: Kiusaamisen vastaiset menetelmät ovat tärkeä tuki kouluille – tuloksellinen käyttö edellyttää sitoutumista ja resursseja

24.8.2022 / 00:05 Virpi Pietiläinen / Karvi.fi

Koulujen kiusaamisen vastainen työ koetaan pääosin toimivaksi, mutta oppilaiden ja huoltajien roolia siinä tulisi lisätä. Erilaiset kiusaamisen vastaiset menetelmät tukevat koulujen toimintaa, mutta niiden juurruttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Henkilöstön sitoutuminen, johdon tuki ja oppilaiden aktiivinen osallistuminen toimintaan ovat tärkeitä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Myös kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää, jotta huoltajat tietävät, että koulussa puututaan kiusaamiseen tehokkaasti.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on toteuttanut arvioinnin kiusaamisen vastaisista menetelmistä perusopetuksessa. Arvioinnin kohteena oli seitsemän menetelmää: kokonaisvaltainen kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, oppilaiden osallisuutta ja aktiivista toimijuutta korostavia ennaltaehkäiseviä menetelmiä, kiusaamistilanteiden selvittelyyn liittyviä menetelmiä sekä pitkittyneiden kiusaamistilanteiden ratkaisuun keskittyvä menetelmä.

Arviointitulosten mukaan koulujen henkilöstö sekä oppilaat ja huoltajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä koulujen tekemään kiusaamisen vastaiseen työhön. Monet koulut käyttävät kiusaamisen vastaisessa työssään useampia menetelmiä ja toimintatapoja. Erilaiset kiusaamisen vastaiset menetelmät voidaankin nähdä yhteensopivina ja toisiaan tukevina toimintoina koulujen arjessa, jota koulujen oma toimintakulttuuri vahvistaa.

Menetelmien juurtumista kouluun edesauttoivat menetelmän käyttöön sitoutunut henkilöstö, johdon tuki sekä menetelmän sitominen osaksi koulun muuta toimintaa ja hyvinvointityötä.

”Valitettavan monessa koulussa menetelmän käyttö oli jäänyt vain muutaman vastuuhenkilön varaan”, kertoo arviointiasiantuntija Niina Rumpu.

”Jos koko henkilöstö ei ole sitoutunut toimintaan, on kiusaamisen vastaista työtä vaikea juurruttaa koulujen arkeen”, hän jatkaa.

Sitoutuneen henkilöstön lisäksi kiusaamisen vastainen työ tarvitsee johdon tukea sekä riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia toiminnan jatkuvaan toteutukseen.

Menetelmien käytettävyyttä kouluissa lisäävät selkeät ohjeet sekä helppokäyttöiset materiaalit. Kiusaamisen vastainen työ vaatii kouluilta kuitenkin jatkuvaa tilanteiden seuraamista, toiminnan arvioimista sekä kehittämistä. Monet kiusaamisen vastaiset menetelmät tarjoavat ohjeita, joiden avulla koulut voivat tarkkailla omaa kiusaamisen vastaista työtään ja sen tuloksellisuutta. Koulujen tekemä seurantatyö on tärkeää myös menetelmien kehittämiseksi.

Lue koko julkaisi Karv.fi sivustolta

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa