Webbplatsens dataskydd

Vår webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att samla in webbplatsbesökarstatistik och analysera data. Vårt mål är att utveckla kvaliteten och innehållet på vår webbplats på ett användarorienterat sätt. Besökardata är anonymiserad och vi skickar den inte till tredje part. Du kan också neka användningen av cookies om du vill.

En cookie är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras där. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är bra att ta hänsyn till att cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

Webbplatsen använder både sessionsspecifika och spårningscookies. De sessionsspecifika cookies som samlas in på våra sidor finns kvar i minnet medan webbläsaren är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Endast spårningscookies som används för att identifiera nya besökare och återkommande besökare behålls.

Användarens webbläsare talar om om spårningscookien redan används. Om den inte hittas placeras en ny cookie i webbläsaren. Vi vidarebefordrar aldrig användarinformation som erhållits från spårningscookies till tredje part.

De flesta webbläsare låter dig inaktivera cookiefunktionen. Du kan till exempel göra det från Internet Explorer-webbläsarens Verktyg-knapp genom att välja Internetinställningar – Säkerhet.