VÄLKKY TRYGGHETSSTOLPE MOT MOBBNING I SKOLAN

”TRYCK PÅ KNAPPEN OCH TA HAND OM EN KOMPIS”

Ingen får utsättas för mobbning på skolgården, och inte någon annanstans heller. Varenda skolelev har rätt till en trygg skolmiljö. På skolgården är det rastvakternas uppgift att se till att barnen kan leka tryggt, men eleverna har också själva en viktig roll i att se till att rasten är en trevlig stund för alla.

Välkky trygghetsstolpe är en stolpe i klara färger som installeras på skolgården. Den är en outtröttlig och kostnadseffektiv rastvakt. Välkky trygghetsstolpe sänker tröskeln för att ingripa i mobbningssituationer och den uppmuntrar eleverna till att ta hand om varandra. Stolpen har en knapp. När man trycker in den larmas rastvaktens Välkky-vaktterminal och hjälp fås till platsen.

Principen bakom Välkky säkerhetsstolpe

1. När nöd är på färde – tryck på knappen!
2. Omedelbart ingripande. Rastvaktens personsökare larmar genast om att vuxennärvaro behövs.
3. För varje tryck skickar stolpens smarta element data till en molntjänst, som underlag för forskning.
4. Konflikter kan lösas och följas upp.

InnoTrafik Oy har utvecklat Välkky trygghetsstolpe som också tillverkas i Finland. Trygghetsstolpen utnyttjar samma teknologi som bolagets tidigare framtagna Välkky (rörelsedetektor för övergångsställen) ja Cyclope (kollisionsvarningssystem för industrin).

Pilotprojektet genomfördes i Törnävän koulu i Seinäjoki

Hur Välkky trygghetsstolpe fungerar och verkar i fråga om att minska mobbningen undersöktes efter avslutat pilotprojekt då elever och lärare fick svara på en enkät. I ungefär fyra veckors tid samlades information via en elektronisk blankett. Varje respondent uppmuntrades att självständigt fylla i blanketten; vid behov fick barnen hjälp. Eleverna gick alla i årskurserna 1–4.

”Undersökningen om skolmobbning visar att attityderna bland elever i klasserna 1–2 kan påverkas så att mobbningsrollerna inte börjar påverka beteendet.” – Forskningsdoktor, Niina Mäntylä, Vasa universitet

Enkäten besvarades av 14 lärare och 142 elever. Över 80 % av respondenterna har sagt att Välkky trygghetsstolpe ökade känslan av trygghet i lekarna under rasterna. Tröskeln för att anmäla mobbning har sjunkit och stolpen upplevs som ett trevligt inslag på skolgården. Pekka Räsänen är professor i ekonomisk sociologi vid Åbo universitet. Han har analyserat resultaten av frågeundersökningen. I mediepaketet om Välkky trygghetsstolpe finns ett sammandrag och annat material. Undersökningens resultat offentliggjordes i Törnävän koulu 27.5.2021.

”Det känns tryggare än förut. Nu får man lättare hjälp på rasten mot sånt som mobbning eller diskriminering.”
– Elev, Törnävän koulu

”Systemet fungerar bra. Eleverna använder stolpen närmast för att anmäla om konflikter under rasten och det är lättare att gripa in.”
– Lärare, Törnävän koulu