LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2021: Välkky -turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin

LEHDISTÖTIEDOTE / Julkaisuvapaa 27.5.2021 klo 11:00

Välkky-turvatolppa
Teknologian avulla kiusaamista vastaan

Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi koulun pihalla tai muuallakaan. Turvallisen kouluympäristön tulisi olla kaikkien koululaisten oikeus. Koulujen pihoilla välituntivalvojien tehtävä on huolehtia, että leikit sujuvat turvallisesti. Koululaisilla on myös oma tärkeä rooli huolehtia siitä, että kaikilla olisi kivaa välitunnilla.

”Paina nappia ja pidä kaverista huolta”

Välkky-turvatolppa on koulun pihaan asennettava kirkasvärinen tolppa. Välkky-turvatolpan ideana on, että koululainen voi nappia painamalla hälyttää apua välituntivalvojalta. Kun nappia painaa, tolpassa alkaa välkkyä valo ja tieto välittyy välituntivalvojan vastaanottimeen, jolloin hän voi tulla paikalle selvittämään ongelmatilannetta. Välkky-turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin ja se kannustaa koululaisia huolehtimaan toisistaan.

Pilottihanke tehtiin Seinäjoella Törnävän koululla

Ensimmäinen Välkky-turvatolppa asennettiin viime joulukuussa Törnävän koulun pihaan. Pilottihankkeen aikana 16.12.2020 – 1.4.2021 testattiin laitteiston toimivuutta ja tutkittiin Välkky-turvatolpan vaikuttavuutta kiusaamisen vähentämiseen. Oppilaille ja opettajille tehtiin kyselytutkimus pilotin päätyttyä. Jokaista vastaajaa on kannustettu täyttämään lomake itsenäisesti ja lapsia on avustettu lomakkeen täytössä tarpeen mukaan. Pilottihankkeeseen osallistuneet oppilaat olivat 1-4 luokkalaisia.

”Koulukiusaamistutkimuksen mukaan 1-2 luokkalaisten asenteisiin voidaan vaikuttaa niin, ettei kiusaamisroolit ala vaikuttamaan käyttäytymiseen.” -Tutkijatohtori Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto

Kyselytutkimukseen vastasi 14 opettajaa ja 142 oppilasta

Turun yliopiston taloussosiologian professori Pekka Räsänen analysoi kyselytutkimuksen tuloksista ja yhteenvedossa mainittiin mm. että ”Välkky-turvatolppa on teknologisena ratkaisuna sellainen, että se voidaan tuoda joustavasti osaksi eri koulujen turvallisuuskäytäntöjä. Eri oppilaitosten turvallisuutta koskeva kansainvälinen tutkimus osoittaa, että yksinkertaiset teknologiset tai muihin käytäntöihin liittyvät ratkaisut ovat toimivimpia.” summaa Räsänen analyysissaan.

Lisää turvallisuudentunnetta välituntileikkeihin

Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että kynnys kiusaamisen ilmoittamisesta on madaltunut ja tolppa koulun pihalla oli koettu kivaksi. Vastaajat kertoivat, että tolppa ohjaa kiinnittämään enemmän huomiota turvallisuuteen. Yli 80% vastaajista on kertonut Välkky -turvatolpan tuoneen lisää turvallisuudentunnetta välituntileikkeihin. Pilottihankkeen aikana Välkky-turvatolpan nappia painettiin välituntien aikana 53 kertaa, eli 17 toimenpiteitä vaativaa hälytystä yksittäisiksi hälytystapahtumiksi purettuna.

Seinäjoen kaupungissa on myös parhaillaan käytössä ”Yhdessä yhteistyöllä” -toimintamalli, mikä sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Välkky-turvatolpan hälytystapaukset käsiteltiin kuitenkin nopeasti Törnävän koululla, eikä niitä tarvinnut viedä ”Yhdessä yhteistyöllä”-tiimien ratkottavaksi. ”Tolppa toimii kuitenkin arkikäytössä niin, että se on kuin liikennemerkki: Muista! Älä kiusaa kaveria, vaan: Morjes! Morjes! on hyvä sovinnon ele ja yhteisen hyvän rakentaja.” summaa Törnävän koulun rehtori Kimmo Rantanen.

”Tuli turvallisempi olo kun aikaisemmin. Nyt saa nopeammin apua välitunnin aikana jos vaikka kiusataan tai syrjitään.” -Oppilas, Törnävän koulu

”Ihan toimiva systeemi. Tolpan avulla oppilaat ilmoittavat lähinnä riitatilanteista välitunnilla ja niihin on helpompi puuttua.” -Opettaja, Törnävän koulu

”Ensin kiusaamiseen puuttuu opettaja, mutta meillä on myös ryhmä, joka käsittelee kiusaamistapauksia ellei niitä muuten saada järjestykseen. Huoltajat otetaan mukaan määrätyssä vaiheessa. Katsotaan, että kiusaaminen on tosiaan loppunut.” -Kimmo Rantanen, rehtori Törnävän koulu

Välkky-turvatolppa on herättänyt kiinnostusta muissa kouluissa ja myös yksityishenkilöt ovat innostuneet hankkimaan turvatolppia lapsiensa koulujen pihoille turvaa ja iloa tuomaan. Helsingin kaupunginvaltuustossa on parhaillaan menossa valtuustoaloite (Alviina Alametsä, vihr.) turvatolppien asentamisesta kaupungin koulujen pihoille turvallisten koulupäivien takaamiseksi.

Lisätietoja

Hannamari Viitanen, viestintä, InnoTrafik Oy email hannamari.viitanen@innotrafik.com puh. 040 777 8636
Kimmo Rantanen, rehtori, Törnävän koulu email kimmo.rantanen@seinajoki.fi puh. 0400 749 777

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa