Välkky-turvatolppa koulukiusaamista vastaan

”Paina nappia ja pidä kaverista huolta”

Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi koulun pihalla tai muuallakaan. Turvallinen kouluympäristö tulisi olla kaikkien koululaisten oikeus. Koulujen pihoilla välituntivalvojien tehtävä on huolehtia, että leikit sujuvat turvallisesti. Myös koululaisilla on tärkeä rooli huolehtia siitä, että kaikilla on mukavaa välitunnilla.

Välkky-turvatolppa on kirkasvärinen tolppa, joka asennetaan koulun pihalle. Se on välituntien väsymätön ja kustannustehokas valvoja. Välkky-turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin, se kannustaa koululaisia huolehtimaan toisistaan. Tolpassa on nappi, jota painamalla saadaan annettua välituntivalvojan Välkky-valvojapäätteeseen hälytys ja apu paikalle.

Välkky-turvatolpan toimintaperiaate

1. Kun on hätä – Paina nappia!

2. Välitön puuttuminen. Välituntivalvoja saa heti hälytyksen Välkky-valvojapäätteeseen saapua paikalle.

3. Älykäs merkkiosa lähettää tietoa pilvipalveluun jokaisesta painalluksesta tutkimustiedon tuottamiseen.

4. Konfliktien ratkaiseminen ja seuranta.

InnoTrafik Oy on kehittänyt Välkky-turvatolpan ja se valmistetaan Suomessa. Turvatolppa käyttää samaa teknologiaa, kuin yhtiön aiemmin kehittämässä Välkyssä (suojateiden huomiovalokapseli) ja Cyclopessa (teollisuuden törmäysvaroitinjärjestelmä).

Pilottihanke tehtiin Seinäjoella Törnävän koululla

Välkky-turvatolpan toimivuutta ja vaikuttavuutta kiusaamisen vähentämiseen tutkittiin pilottihankkeen loputtua. Oppilaille ja opettajille tehtiin kyselytutkimus pilotin päätyttyä. Tietoja kerättiin sähköisellä lomakkeella noin neljän viikon ajan. Jokaista vastaajaa kannustettiin täyttämään lomake itsenäisesti ja lapsia on avustettu lomakkeen täytössä tarpeen mukaan. Oppilaat olivat 1-4 luokkalaisia.

”Koulukiusaamistutkimuksen mukaan 1-2 luokkalaisten asenteisiin voidaan vaikuttaa niin, ettei kiusaamisroolit ala vaikuttamaan käyttäytymiseen.” – Tutkijatohtori, Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto

Kyselytutkimukseen vastasi 14 opettajaa ja 142 oppilasta. Yli 80% vastaajista on kertonut Välkky -turvatolpan tuoneen lisää turvallisuuden tunnetta välituntileikkeihin. Kynnys ilmoittaa kiusaamisesta on myös madaltunut ja tolppa koulun pihalla on koettu kivaksi. Turun yliopiston taloussosiologian professori Pekka Räsänen analysoi kyselytutkimuksen tuloksia ja yhteenveto löytyy muun materiaalin kanssa Välkky-turvatolppa mediapaketista.

”Tuli turvallisempi olo kun aikaisemmin. Nyt saa nopeammin apua välitunnin aikana jos vaikka kiusataan tai syrjitään.”
–    Oppilas, Törnävän koulu

”Ihan toimiva systeemi. Tolpan avulla oppilaat ilmoittavat lähinnä riitatilanteista välitunnilla ja niihin on helpompi puuttua.”
–    Opettaja, Törnävän koulu

Tutkimustulokset julkaistiin 27.5.2021 Törnävän koululla.