LEHDISTÖTIEDOTE 27.5.2021: Välkky -turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin

LEHDISTÖTIEDOTE / Julkaisuvapaa 27.5.2021 klo 11:00

Välkky-turvatolppa
Teknologian avulla kiusaamista vastaan

Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi koulun pihalla tai muuallakaan. Turvallisen kouluympäristön tulisi olla kaikkien koululaisten oikeus. Koulujen pihoilla välituntivalvojien tehtävä on huolehtia, että leikit sujuvat turvallisesti. Koululaisilla on myös oma tärkeä rooli huolehtia siitä, että kaikilla olisi kivaa välitunnilla.

”Paina nappia ja pidä kaverista huolta”

Välkky-turvatolppa on koulun pihaan asennettava kirkasvärinen tolppa. Välkky-turvatolpan ideana on, että koululainen voi nappia painamalla hälyttää apua välituntivalvojalta. Kun nappia painaa, tolpassa alkaa välkkyä valo ja tieto välittyy välituntivalvojan vastaanottimeen, jolloin hän voi tulla paikalle selvittämään ongelmatilannetta. Välkky-turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin ja se kannustaa koululaisia huolehtimaan toisistaan.

Pilottihanke tehtiin Seinäjoella Törnävän koululla

Ensimmäinen Välkky-turvatolppa asennettiin viime joulukuussa Törnävän koulun pihaan. Pilottihankkeen aikana 16.12.2020 – 1.4.2021 testattiin laitteiston toimivuutta ja tutkittiin Välkky-turvatolpan vaikuttavuutta kiusaamisen vähentämiseen. Oppilaille ja opettajille tehtiin kyselytutkimus pilotin päätyttyä. Jokaista vastaajaa on kannustettu täyttämään lomake itsenäisesti ja lapsia on avustettu lomakkeen täytössä tarpeen mukaan. Pilottihankkeeseen osallistuneet oppilaat olivat 1-4 luokkalaisia.

”Koulukiusaamistutkimuksen mukaan 1-2 luokkalaisten asenteisiin voidaan vaikuttaa niin, ettei kiusaamisroolit ala vaikuttamaan käyttäytymiseen.” -Tutkijatohtori Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto

Kyselytutkimukseen vastasi 14 opettajaa ja 142 oppilasta

Turun yliopiston taloussosiologian professori Pekka Räsänen analysoi kyselytutkimuksen tuloksista ja yhteenvedossa mainittiin mm. että ”Välkky-turvatolppa on teknologisena ratkaisuna sellainen, että se voidaan tuoda joustavasti osaksi eri koulujen turvallisuuskäytäntöjä. Eri oppilaitosten turvallisuutta koskeva kansainvälinen tutkimus osoittaa, että yksinkertaiset teknologiset tai muihin käytäntöihin liittyvät ratkaisut ovat toimivimpia.” summaa Räsänen analyysissaan.

Lisää turvallisuudentunnetta välituntileikkeihin

Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että kynnys kiusaamisen ilmoittamisesta on madaltunut ja tolppa koulun pihalla oli koettu kivaksi. Vastaajat kertoivat, että tolppa ohjaa kiinnittämään enemmän huomiota turvallisuuteen. Yli 80% vastaajista on kertonut Välkky -turvatolpan tuoneen lisää turvallisuudentunnetta välituntileikkeihin. Pilottihankkeen aikana Välkky-turvatolpan nappia painettiin välituntien aikana 53 kertaa, eli 17 toimenpiteitä vaativaa hälytystä yksittäisiksi hälytystapahtumiksi purettuna.

Seinäjoen kaupungissa on myös parhaillaan käytössä ”Yhdessä yhteistyöllä” -toimintamalli, mikä sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Välkky-turvatolpan hälytystapaukset käsiteltiin kuitenkin nopeasti Törnävän koululla, eikä niitä tarvinnut viedä ”Yhdessä yhteistyöllä”-tiimien ratkottavaksi. ”Tolppa toimii kuitenkin arkikäytössä niin, että se on kuin liikennemerkki: Muista! Älä kiusaa kaveria, vaan: Morjes! Morjes! on hyvä sovinnon ele ja yhteisen hyvän rakentaja.” summaa Törnävän koulun rehtori Kimmo Rantanen.

”Tuli turvallisempi olo kun aikaisemmin. Nyt saa nopeammin apua välitunnin aikana jos vaikka kiusataan tai syrjitään.” -Oppilas, Törnävän koulu

”Ihan toimiva systeemi. Tolpan avulla oppilaat ilmoittavat lähinnä riitatilanteista välitunnilla ja niihin on helpompi puuttua.” -Opettaja, Törnävän koulu

”Ensin kiusaamiseen puuttuu opettaja, mutta meillä on myös ryhmä, joka käsittelee kiusaamistapauksia ellei niitä muuten saada järjestykseen. Huoltajat otetaan mukaan määrätyssä vaiheessa. Katsotaan, että kiusaaminen on tosiaan loppunut.” -Kimmo Rantanen, rehtori Törnävän koulu

Välkky-turvatolppa on herättänyt kiinnostusta muissa kouluissa ja myös yksityishenkilöt ovat innostuneet hankkimaan turvatolppia lapsiensa koulujen pihoille turvaa ja iloa tuomaan. Helsingin kaupunginvaltuustossa on parhaillaan menossa valtuustoaloite (Alviina Alametsä, vihr.) turvatolppien asentamisesta kaupungin koulujen pihoille turvallisten koulupäivien takaamiseksi.

Lisätietoja

Hannamari Viitanen, viestintä, InnoTrafik Oy email hannamari.viitanen@innotrafik.com puh. 040 777 8636
Kimmo Rantanen, rehtori, Törnävän koulu email kimmo.rantanen@seinajoki.fi puh. 0400 749 777

 

KUTSU: Välkky -turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin *Tulokset ja kiitokset 27.5.2021 Törnävän koululla

Tiedotus- ja kiitostilaisuus torstaina 27.5.2021 klo 10:15 – 11:00

Välkky-turvatolppa
Teknologian avulla kiusaamista vastaan

Kenenkään ei pitäisi joutua kiusatuksi koulun pihalla tai muuallakaan. Turvallisen kouluympäristön tulisi olla kaikkien koululaisten oikeus.
Kiusaamisen kitkeminen nostaa oppimistuloksia, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia ja ehkäisee tulevaisuuden ongelmia.
Välkky -turvatolppa on kehitetty madaltamaan kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin koulujen välitunneilla. Konkreettinen turvatolppa toimii pihalla kuin liikennemerkki, helposti lähestyttävänä ja yhteisen hyvän rakentajana.

”Paina nappia ja pidä kaverista huolta”

Välkky-turvatolppa on koulun pihaan asennettava kirkasvärinen tolppa. Välkky-turvatolpan ideana on, että koululainen voi nappia painamalla hälyttää apua välituntivalvojalta. Kun nappia painaa, tolpassa alkaa välkkyä valo ja tieto välittyy välituntivalvojan vastaanottimeen, jolloin hän voi tulla paikalle selvittämään ongelmatilannetta. Välkky-turvatolppa madaltaa kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin ja se kannustaa koululaisia huolehtimaan toisistaan.

Pilottihanke tehtiin Seinäjoelle Törnävän koululla

Ensimmäinen Välkky-turvatolppa asennettiin viime joulukuussa Törnävän koulun pihaan. Pilottihankkeen aikana 16.12.2020 – 1.4.2021 testattiin laitteiston toimivuutta ja tutkittiin Välkky-turvatolpan vaikuttavuutta kiusaamisen vähentämiseen. Oppilaille ja opettajille tehtiin kyselytutkimus pilotin päätyttyä.

Nyt on tullut tuloksien esittelyn ja pilottiin osallistuneiden oppilaiden ja opettajien kiittämisen aika!

Tiedotustilaisuudessa Törnävän koululla haluamme kertoa pilotin kyselytutkimuksen tuloksista ja hankkeen vaikuttavuudesta, kerromme myös miten tästä jatketaan eteenpäin.
Kiusaamisen vastainen työ jatkuu ja lasten hyvinvoinnista huolehtimiseen satsataan kaikilla tasoilla aina yksilöstä yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ja poliittisiin päättäjiin saakka. Tarjolla donitseja ja pillimehuja.

Tervetuloa kuulemaan Välkky -turvatolppapilotin tuloksia ja tunnelmia Törnävän -koululle 27.5.2021 klo 10:15.
Kevät-terveisin, InnoTrafik Oy

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Hannamari Viitanen, viestintä, InnoTrafik Oy hannamari.viitanen@innotrafik.com tai p. 040 777 8636
Mikäli, et pääse osallistumaan tilaisuuteen paikan päällä, voit seurata tapahtumia virtuaalisesti Facebook-tapahtuman kautta: https://fb.me/e/2FsnsjrBo

”Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vastaanottanut viestinne, jossa jaatte Välkky-turvatolppa -hankkeen tulokset. Kiitän viestistänne sekä hankkeen tulosten saattamisesta tietoomme. On aina hienoa kuulla onnistumisista lasten ja nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Omasta puolestani toivotan teille hyvää kevään jatkoa.”
– Parhain terveisin, Juuso Rönnholm, Tasavallan presidentin erityisavustaja

Lisätietoja Välkky-turvatolpasta ja pilottihankkeesta: https://painanappia.fi/

LEHDISTÖTIEDOTE 3.12.2020: InnoTrafik tuo koulun pihaan Välkky-turvatolpan kiusaamisen ehkäisemiseksi

InnoTrafik tuo koulun pihaan Välkky-turvatolpan kiusaamisen ehkäisemiseksi

Ensimmäinen turvatolppa asennetaan Seinäjoelle Törnävän koulun pihaan. Turvatolppa käyttää samaa InnoTrafikin teknologiaa kuin yhtiön aiemmin kehittämissä Välkyssä (suojateiden huomiovalokapseli) ja Cyclopessa (teollisuuden törmäysvaroitinjärjestelmä).

LEHDISTÖTIEDOTE / julkaisuvapaa 3.12.2020 kello 10.00

LEHDISTOTILAISUUS Seinäjoen Törnävän koululla 3.12. klo 10.00 (Törnäväntie 25, Seinäjoki)

Henkilöturvasensoreita valmistava InnoTrafik Oy toimittaa turvatolppajärjestelmän oppilaiden käyttöön sekä henkilötunnistimet koulun ulkovalvojille Törnävän koululle Seinäjoella.

InnoTrafik haluaa tolpallaan madaltaa koululaisten kynnystä puuttua kiusaamistilanteisiin. Turvatolpan avulla oppilaat voivat hälyttää, estää ja saada apua koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen tai väkivaltaan välittömästi. Oppilaat voivat myös esimerkiksi painaa turvanappia, jos huomaavat ulkopuolisia koulun pihalla. Napin painallus välittyy heti ulkovalvojan vastaanottimeen.

“Paina nappia ja pidä kaverista huolta”, tiivistää InnoTrafikin Jouni Hänninen Välkky-turvatolpan toimintaa.

Toimintamalli kasvattaa ja nostaa lasten ja nuorten kynnystä olla itse syyllistymästä kiusaamiseen. Malli myös rohkaisee puuttumaan ja estämään muita kiusaamasta.

“Kukaan ei synny kiusaajaksi, eikä kiusatuksi”, Hänninen sanoo.

Törnävän koulun pilottihankkeen aikana testataan laitteiston toimivuutta ja vaikuttavuutta. Pilotin kesto on kolme kuukautta. Innotrafik toimittaa ja rakentaa järjestelmän veloituksetta.

VÄLKKY-TURVATOLPAN TOIMINTAPERIAATE JA HYÖDYT
Kokeilussa koulun pihalle valotolppaan sijoitetaan Välkky-huomiovalokapselisarja sekä niiden yläpuolelle infotaulu. Alimmainen kapseli toimii hätäpainikkeena, joka käynnistää yläosassa olevan huomiokapseleiden led-valojen vilkutuksen. Aktiivitilassa huomiokapseli lähettää välittömästi ulkovalvojan henkilötunnistimeen hälytyksen, jolloin apu saadaan heti paikalle.

Matalan kynnyksen puuttumisen ja kolmitoimisen turva-alueen huomiovalotolppajärjestelmällä oppilaat voivat heti hälyttää, estää ja saada apua koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen, väkivaltaan tai muuhun uhkaavaan tilanteeseen. Välkky-turvatolppa on väsymätön välituntivalvoja joka säästää resursseja. Tolppa rohkaisee oppilaita pitämään toisistansa huolta.

Lisätietoja www.painanappia.fi

Seinäjoella 3.12.2020